Våld och alkohol

Sambandet mellan alkoholpåverkan och våld är tydligt. Vid våldsbrott, såsom misshandel, hot, rån och sexualbrott, är det vanligt att gärningspersonen är berusad enligt Nationella trygghetsundersökningen (BRÅ). Vissa studier påvisar att så mycket som upp till ca 80 % våld i samhället är koppat till alkoholberusning och fylleri.

Genom att minska berusningsnivån generellt och tillse att färre individer är kraftigt berusade – så kan vi tillsammans också minska våldet.

En misshandel kostar samhället väldigt mycket pengar. Om vi räknar in alla samhällskostnader som exempelvis polisens arbete, vård, sjukfrånvaro och rättegångskostnader – så påvisar studier att en måttlig misshandel kan kosta flera hundra tusen kronor. En värre misshandel, kanske när en människa får skador för livet eller blir traumatiserad, kan kosta långt över 15 miljoner kronor.

I dessa summor är inte den kanske viktigaste aspekten – det personliga lidandet – inräknad.

Det är värt att poängtera att alkohol såklart inte är den enda förklaringen till att våld uppstår – men alkohol kan i huvudsak ses som en utlösande faktor.