Centraldepressiv drog

Alkohol är en centraldepressiv drog, som påverkar hjärnan och hämmar det centrala nervsystemet. Det leder till att vissa signaler dämpas, vilket ger vissa effekter som många av oss tycker är positiva. Vi blir kanske lugnare, mindre oroliga och mer avslappnade.

Alkohol påverkar också signalsubstansen dopamin – som är kroppens “belöningssystem”. När vi konsumerar alkohol så frisätts mer dopamin och kroppens receptorer tar lättare emot dopamin – vilket gör att vi kanske känner oss mer tillfreds, nöjda och gladare.

Frisättningen av dopamin ökar dock bara upp till en viss promillenivå, därefter minskar kroppens förmåga att ta upp “belöningen”. Den maximala “rolighets-nivån” nås ofta vid ca 0,5-0,55 promille, därefter minskar den positiva känslan i kroppen rent biologiskt.

Om vi kan kvarhålla gästerna på den höga “rolighets-nivån”, så är de i regel salongsberusade – vilket är tillåtet enligt Alkohollagen. Då ökar ni chansen för att gästen kommer att ha en riktigt trevlig upplevelse på ert serveringsställe.