Upptagning

En liten del (ca 20%) av alkoholen tas upp i magsäcken och den största delen (80 %) tas upp i vårt långa tarmsystem. Om en person har mat och vätska i mag- och tarmsystem, så kommer alkoholen tas upp långsammare av kroppen jämfört med om personen dricker på helt tom mage.


Vilken promillenivå som ett visst antal standardglas leder till – beror på en rad olika faktorer. Individuella biologiska faktorer såsom leverkapacitet och vikt påverkar. Även omständigheter som hur snabbt gästen dricker, om gästen har mat i magen påverkar den slutliga promillehalten.