Samordnad tillsyn

Under en samordnad tillsyn kan det förutom representanter från kommunen och Polismyndigheten, även komma representanter från exempelvis Skatteverket, Räddningstjänsten, Miljö- och hälsa, Tullverket och Försäkringskassan.