Brandsäkerhet

För att en lokal ska godkännas för servering krävs att den har ett fullgott brandskydd med tillräckliga och väl utmärkta utrymnings­vägar och brandskyddsredskap. Det är viktigt att alla i personalen känner till hur de ska agera vid brand och att utrymningsvägarna hålls fria. Personalen ska informeras om och förevisas brandskyddet innan de påbörjar sitt serveringsarbete.

Om brandskyddsföreskrifterna inte följs eller om personalen har dålig kännedom om hur brandskyddet är organiserat kan stället stängas omedelbart och tillståndshavaren riskerar att förlora sitt tillstånd.

Verksamheten måste veta antalet gäster som befinner sig lokalen. Om det finns betydligt fler gäster än vad lokalerna tillåter, så kan det enbart i sig självt vara ett skäl för återkallelse av serveringstillståndet. Personalen måste hela tiden säkerställa att utrymningsvägar är fria och tillgängliga, och inte blockerade.