Promillenivåer

Janne redogör nedan för de olika berusningsnivåerna; nykter, salongsberusad, märkbart påverkad och kraftigt berusad. Det är tillåtet att vara salongsberusad av alkohol inne på ett serveringsställe. Det är INTE tillåtet att vara “märkbart påverkad” eller “kraftigt berusad”.

Generellt finns det vissa typiska effekter på kroppen kopplade till promillenivå, förutsatt att personen inte har en onormal tolerans mot alkohol. Nedanstående lista ger en bild av olika effekter. Människor med högre tolerans för alkohol kan känna av de här tecknen först vid något högre promillenivåer.

0,2 promille
Känsla av värme. Avspänd och väl till mods. Gladare och piggare. Självkritik minskar. Sänkt koordination och reaktionshastighet. Gränsen för rattfylleri.

0,5 promille
Upprymd och mindre hämningar. Långsammare rörelser, sämre precision och reaktionshastighet. Sämre uppmärksamhet, koncentration och förmåga att ta in information. Det välbefinnande som alkohol kan ge är som störst innan du överstiger 0,55 promille.

0,8 promille
Personen kan bli högljudd. Överdrivna/yviga rörelser. Långsammare reflexer. Dålig koordination. Sämre syn. Överdriven självsäkerhet och eventuellt omdömeslösa handlingar. Luktar i regel alkohol.

1,0 promille
Sluddrigare tal. Sämre muskelkontroll/kroppskontroll. Svårt att gå. Sämre på att kontrollera känslor.

1,5 promille
Balans och koordination starkt påverkade. Raglande gång. Utslagen reflektion och självkritik. Känsloutbrott med aggressivitet eller plötsliga gråtattacker. Risk för kräkning.