Förstärkt sinnesstämning

Alkohol förstärker ofta gästens sinnesstämning. Är gästen trött, så kommer ofta tröttheten ännu starkare efter något glas alkohol. Är gästen glad och positiv i sin grundstämning – så brukar gästen bli ännu gladare. Risken om du serverar en otrevlig person, någon som kanske är arrogant, sexistisk eller arg – så är risken betydande att det blir värre.

Glöm inte att det är DU som serverar som bestämmer vem du faktiskt vill servera! Du kan välja att inte servera en gäst som genom sitt oönskade beteende stör ordningen, är provocerande, eller försämrar den positiva stämningen på ditt serveringsställe.

Du får dock aldrig olaga diskriminera en gäst, utifrån diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.