Serveringsutrymme

Serveringsställe är alla lokaler och utrymmen som tillhör eller disponeras av serveringsverksamheten. Det är inte tillåtet att ta med alkohol ut från serveringsstället. Serveringsutrymme är visst avgränsat utrymme av serveringsstället, på vilket gästerna får konsumera och hantera sin alkoholdryck eller sitt alkoholdrycksliknande preparat. Serveringsutrymme benämns även som serveringsyta.

Serveringsutrymmet ska vara överblickbart, vilket innebär att personalen måste hålla bra kontroll på ytan. Servering av alkoholdrycker får bara ske inom serveringsutrymmet och det är en klar brist enligt Alkohollagen att servera och låta gäster konsumera eller bära med sig alkoholdrycker utanför serveringsutrymmet. Vanligtvis räknas inte trapphus och toaletter, och inte heller kökslokalen, till serveringsutrymmena.

Ett sätt att överblicka serveringsytan – är att personalen regelbundet rör sig över ytan för att ha koll.

En gäst får inte röra sig från en serveringsyta till en annan, om det innebär att gästen tillfälligt lämnar serveringsytan. Ifall serveringsstället exempelvis har 2 serveringsytor som är separerade från varandra – så måste personalen bära alkoholen över den yta som inte är inritad som serveringsyta i tillståndet.