Alkohol i kroppen

I detta avsnitt kommer vi lära dig mer om alkohol och hur kroppen reagerar på intag av alkohol. Du behöver inte bli en “expert” på alkohol ur ett medicinskt perspektiv – men det är väldigt bra att du som serveringspersonal har en viss inblick för att förstå hur och varför vi reagerar på intag av alkohol.

Genom förståelse för alkoholens effekter – få du också en större förståelse för lagstiftarens syfte med Alkohollagen som vi lägger stort fokus på i senare kapitel.

Vi kommer exempelvis prata om promillenivåer, alkoholtolerans och hur gästens sinnesstämning kan förstärkas när de dricker alkohol.

Genom relevant kunskap, får du också bättre förutsättningar att skapa en riktigt bra upplevelse för gästen!