Individuella skillnader


Samma mängd alkohol – leder utifrån individuella skillnader – till helt olika promillenivåer.

Vilka av individerna i tabellen ovan – kan komma till just ditt serveringsställe? Troligtvis alla, och kanske sitter de till och med i samma sällskap. Oavsett gästernas individuella biologiska förutsättningar – så är det ditt ansvar som serveringspersonal, att ingen gäst blir full. Det kallas enligt lagens ord för “Märkbart påverkad” och det kommer vi prata om mycket längre fram i utbildningen.