Marknadsföring

OBS! I nästa del – refereras till marknadsföring/Reklam, se till att det finns en röd tråd! samt att animering kommer efter detta ämne