Tillståndshavare


Både organisationen och de personer som är PBI (de som har ett betydande inflytande i verksamheten) ska prövas vara lämpliga (vandel). Ett visst antal av alla PBI i en verksamhet ska visa sin kunskap genom att utföra ett kunskapsprov från Folkhälsomyndigheten. För att ha betydande inflytande i en verksamhet måste personen ha fyllt 20 år.

Tillståndshavaren har alltid ett ansvar för det som sker på serveringsstället, både i serveringsutrymmena och i omedelbar närhet till serveringsstället, exempelvis i nära anslutning till entrén. Kön anses alltid tillhöra serveringsstället och skall därmed överblickas och kontrolleras.