Metoden – Ansvarsfull alkoholservering

Filma en PP-presentation?

Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska våld kopplat till servering av alkohol, och att uppnå en god miljö på och omkring serveringsställen. Metoden omfattar tre delar: utbildning, samverkan och tillsyn.

I Stockholm i mitten av …………………????

Utbildning

Utbildning som riktar sig till serveringspersonal, tillståndshavare, verksamhetsutövare, ordningsvakter och entrévärdar. Syftet är att stärka personalen i sin yrkesroll. Målet är att personalen dels ska kunna upptäcka och hantera risksituationer, dels förebygga skador som kan uppstå vid konsumtion av alkohol.

Tillsyn av serveringsställen

Granskning av verksamheten, det vill säga tillsyn, behövs för att metoden ska fungera. En av flera faktorer för en effektiv tillsyn är att kommun och polis har en samsyn om nuläge och eventuell problembild i kommunen.

Samverkan

Eftersom landets kommuner skiljer sig åt, till exempel avseende befolkningsstorlek och antal serveringsställen, ser samverkan olika ut i olika kommuner. Ett exempel på samverkan kan vara dialog mellan representanter för kommunens tillsynsverksamhet, Polismyndigheten och verksamhetsutövare.