Ungdomar

Ungdomar är extra känsliga för alkoholens effekter. Det beror på att hjärnan inte är färdigutvecklad och kan ta större skada av en centraldepressiv drog. En ung människa har inte heller ett välutvecklat konsekvenstänkande. Att dricka en alkohol som i sig självt hämmar ju konsekvenstänkandet ytterligare – och det är verkligen ingen bra kombination.