Myndigheter

Det åligger kommunen och polismyndigheten att bedriva tillsyn av de serveringsställen som har ett serveringstillstånd. Vid ett besök från Tillståndsenheten eller Polisen bedömer de hur rörelsen sköts enligt Alkohollagens regler.