Lättdrycker

Vid servering av alkohol, måste det också finnas lättdrycker. Hur många alternativ som ska finnas, bedöms i varje enskilt fall. Generellt sett ska ni kunna erbjuda lättdrycksalternativ till varje kategori alkoholdryck, t.ex. alkoholfria drinkar om ni serverar spritdryck, lättöl eller alkoholfri öl om ni serverar starköl, samt substitut för vin om ni serverar vin.