Ålder

Det finns ingen åldersgräns enligt Alkohollagen för att få vistas på ett serveringsställe. Däremot kan verksamheten sätta egna regler för ålder, exempelvis om de vill nå en äldre publik eller om de anordnar ett arrangemang som av olika skäl inte är lämpligt för barn.

Om en person yngre än 18 år vistas på stället – så ställer det väldigt stora krav på att verksamheten, eftersom de MÅSTE har koll på att denna person inte konsumerar alkohol.

Får en underårig konsumera alkohol tillsammans med sina ansvarsfulla föräldrar – svaret är tydligt NEJ!