Ordning

Det måste råda god ordning på ett serveringsställe. Det innebär att verksamheten ska ha kontroll över verksamheten och att de förebygger oordning såsom bråk och allt för stökiga lokaler.

Nedan ser du exempel på vad som är god ordning på ett serveringsställe.