Mål

Vårt mål är att du ska bli ännu bättre i din yrkesroll! Vi vill ge dig rätt kunskap så att du kan servera ansvarsfullt. När du och dina kollegor jobbar med ansvarsfull alkoholservering – så får ni ofta en trevligare gäster och en bättre stämning. Det leder även till mindre våld och stökiga situationer. I slutändan innebär det att ni kan få en bättre och roligare arbetsmiljö.

Om ni jobbar TILLSAMMANS (och inte bara samtidigt) för att ha god ordning och nykterhet på ert ställe – så minskar dessutom risken att serveringsstället drabbas av sanktioner, i värsta fall ett återkallat tillstånd. Samtidigt så bidrar du och dina kollegor till ett tryggare samhälle. Det låter väl rätt bra?

Nedan ser du våra övergripande mål med utbildningen: