Brister

Vid allvarliga eller återkommande brister under en tillsyn – så kommer kommunen att inleda ett tillsynsärende, en utredning. Ett tillsynsärende kan avslutas efter dialog med tillståndshavaren, eller leda till någon av sanktionerna; erinran, varning eller återkallelse.