Trygghet och säkerhet

Att kunna identifiera och förebygga eventuella risker i er verksamhet är helt avgörande för arbetsmiljön.

Trygghet och säkerhet

Plötsligt händer det som inte får ske! Konflikter, hot eller i värsta fall – våld. Genom utbildning ger vi dig och din organisation bättre förutsättningar att hantera besvärliga och hotfulla situationer. Tillsammans skapar vi säkra arbetsplatser och trygga medarbetare.

Alla i verksamheten arbetar på ett eller annat sätt med säkerhet, men chefen är ytterst ansvarig. Genom utbildning tillser vi att medarbetarna är säkerhetsmedvetna, och förberedda ifall något oförutsett skulle ske. En säker och trygg arbetsmiljö är lagstadgad, men innebär även en rad fördelar för dig och din organisation. Att kunna identifiera och förebygga eventuella risker i er verksamhet är helt avgörande för arbetsmiljön.

Fler utbildningar inom samma ämne:

Säker Kompetens utbildning

Säkerhet i socialtjänsten

Besvärliga och hotfulla situationer kan uppstå snabbt och oväntat för dig inom Socialtjänsten. Då måste du kanske fatta avgörande beslut och hantera din egen och

Läs mer »

Andra utbildningar som kan vara intressanta:

Säker Kompetens utbildning

Alkohol och narkotika

Droger kan finnas överallt, även bland dina gäster, kunder eller på din arbetsplats. Genom utbildning blir du bättre på att upptäcka och möta drogpåverkade människor

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Brand och sjukvård

Det kan handla om sekunder. Avgörande för liv eller död. Genom att höja kunskapsnivån och öka beredskapen för oförutsedda händelser – skapar vi handlingskraft och

Läs mer »

Behov av utbildning? Kontakta oss!

Har du behov av utbildningar eller föreläsningar inom området Trygghet och säkerhet eller inom något av våra andra utbildningsområden?

Vi tar gärna en dialog kring era behov och kan ge er förslag på lämpliga utbildningsinsatser.