Säkerhet i socialtjänsten

Säkerhet i socialtjänsten

Besvärliga och hotfulla situationer kan uppstå snabbt och oväntat för dig inom Socialtjänsten. Då måste du kanske fatta avgörande beslut och hantera din egen och andras säkerhet. Utbildningen syftar till att öka ditt säkerhetstänkande – och samtidigt bibehålla fokus på bra bemötande, lyhördhet och klienternas upplevelse.

Socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet och tillse att individer får det stöd och den hjälp som de behöver. I detta arbete kan du möta människor som av olika anledningar kan bli frustrerade, arga och utåtagerande – varpå du måste ha din egen säkerhet och trygghet i åtanke.

Syftet med utbildningen är att göra medarbetare och chefer medvetna om risker och situationer som kan uppstå, samt förbereda dem på hur de kan tänka, bemöta och hantera dessa ibland besvärliga situationer. Utbildningen vill förmedla vikten av det förebyggande arbetet och hur personalen på bästa sätt bedömer risker liksom praktiskt arbetar ute hos klient eller i sina lokaler för att skapa trygghet och säkerhet, samt hur de bemöter människor i upprört tillstånd. Fokus ska förstås även fortsättningsvis ligga på du ska utföra dina socialpreventiva uppdrag gentemot klienten, med hög service och gott bemötande. Säkerhetstänkandet ska vara en naturlig del av arbetet.

Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller följande:

  • Kommunikation och bemötande
  • Mental förberedelse
  • Akuta händelser
  • Säkerhetstänkande
  • Förebyggande åtgärder

Fler utbildningar inom samma ämne:

Andra utbildningar som kan vara intressanta:

Säker Kompetens utbildning

Alkohol och narkotika

Droger kan finnas överallt, även bland dina gäster, kunder eller på din arbetsplats. Genom utbildning blir du bättre på att upptäcka och möta drogpåverkade människor

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Brand och sjukvård

Det kan handla om sekunder. Avgörande för liv eller död. Genom att höja kunskapsnivån och öka beredskapen för oförutsedda händelser – skapar vi handlingskraft och

Läs mer »

Behov av utbildning? Kontakta oss!

Har du behov av utbildningar eller föreläsningar inom området Trygghet och säkerhet eller inom något av våra andra utbildningsområden?

Vi tar gärna en dialog kring era behov och kan ge er förslag på lämpliga utbildningsinsatser.