Service och säkerhetstänkande

Service och säkerhetstänkande

Genom att kombinera en hög servicenivå med ett gott säkerhetstänkande – så skapar ni en säkrare verksamhet och en bättre arbetsmiljö. I utbildningen vill vi förbereda dig på hur du kan tänka, bemöta och hantera besvärliga och hotfulla situationer som kan uppstå i kontakten med andra människor.

Vi vill medvetandegöra risker och förmedlar samtidigt vikten av ett förebyggande arbete. Utbildningen ger dig konkreta verktyg för hur du kan agera, före, under och efter en incident. När service och säkerhet går hand i hand kan vi tillsammans lyfta er verksamhet till ännu högre höjder.

Utbildningen omfattar en heldag och innehåller följande:

• Trygghet och säkerhet
• Kommunikation och kroppsspråk
• Verbal konflikthantering
• Mental förberedelse
• Akuta händelser
• Säkerhetstänkande
• Utmaningar och incidenter i era lokaler
• Förebyggande åtgärder

Innehållet anpassas till målgruppens behov genom en god dialog med beställaren. Organisationens handlingsplaner och policys kring krishantering, hot/våld och arbetsmiljö etc. kommer att tas i beaktande vid utformningen av innehållet.

Fler utbildningar inom samma ämne:

Säker Kompetens utbildning

Säkerhet i socialtjänsten

Besvärliga och hotfulla situationer kan uppstå snabbt och oväntat för dig inom Socialtjänsten. Då måste du kanske fatta avgörande beslut och hantera din egen och

Läs mer »

Andra utbildningar som kan vara intressanta:

Säker Kompetens utbildning

Alkohol och narkotika

Droger kan finnas överallt, även bland dina gäster, kunder eller på din arbetsplats. Genom utbildning blir du bättre på att upptäcka och möta drogpåverkade människor

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Brand och sjukvård

Det kan handla om sekunder. Avgörande för liv eller död. Genom att höja kunskapsnivån och öka beredskapen för oförutsedda händelser – skapar vi handlingskraft och

Läs mer »

Behov av utbildning? Kontakta oss!

Har du behov av utbildningar eller föreläsningar inom området Trygghet och säkerhet eller inom något av våra andra utbildningsområden?

Vi tar gärna en dialog kring era behov och kan ge er förslag på lämpliga utbildningsinsatser.