Extremism och radikalisering

Extremism och radikalisering

Individer som tror att våld och terror är lösningen, kan begå fruktansvärda handlingar i sin ideologiska övertygelse. Har du och din organisation kompetens för att upptäcka radikalisering och möta individer som förändras och blir våldsbejakande?

Det börjar inte med ett terrorattentat. Processen startar ofta långt innan, även om den ibland kan gå snabbt, och ser inte likadan ut för alla individer. De som möter ungdomar och unga vuxna i sitt arbete behöver få rätt kunskap och förutsättningar för att upptäcka radikalisering och arbeta förebyggande i ett tidigt stadie. Våra utbildningar höjer er kompetens och ger er större möjligheter att lyckas.

Utbildningarna inom radikalisering och våldsbejakande extremism innehåller resonemang kring grundläggande begrepp såsom yttrandefrihet, demokrati och extremism. Vi fördjupar oss i radikaliseringsprocessen, våldsbejakande miljöer, riskfaktorer, skyddsfaktorer, indikatorer, symboler/attribut samt förebyggande arbete.

Innehållet kan skräddarsys efter kundens behov och utifrån en lokal kontext och problembild. De generella utbildningarna vänder sig främst till de som möter ungdomar och unga vuxna i sitt arbete.

Våra utbildningar inom Extremism och radikalisering:

  • Förebygg radikalisering – Heldag
  • Förebygg radikalisering – Halvdag
  • Förebygg radikalisering – Föreläsning

Fler utbildningar inom samma ämne:

Andra utbildningar som kan vara intressanta:

Säker Kompetens utbildning

Alkohol och narkotika

Droger kan finnas överallt, även bland dina gäster, kunder eller på din arbetsplats. Genom utbildning blir du bättre på att upptäcka och möta drogpåverkade människor

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Brand och sjukvård

Det kan handla om sekunder. Avgörande för liv eller död. Genom att höja kunskapsnivån och öka beredskapen för oförutsedda händelser – skapar vi handlingskraft och

Läs mer »

Behov av utbildning? Kontakta oss!

Har du behov av utbildningar eller föreläsningar inom området Trygghet och säkerhet eller inom något av våra andra utbildningsområden?

Vi tar gärna en dialog kring era behov och kan ge er förslag på lämpliga utbildningsinsatser.