HLR Barn

HLR Barn

Grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning för barn mellan 0-18 år, som även innefattar luftvägsstopp och stabilt sidoläge.

Vi lär dig att förstå och tillgodose barnets speciella behov vid olycksfall och akuta situationer. Du får förmåga att utföra en effektiv hjärt- och lungräddning som kan rädda livet på ett barn. Utbildningen kan med fördel kompletteras med HLR för vuxna (se HLR Komplett). Efter genomförd utbildning registreras alla godkända deltagare i HLR-rådets register och får ett kursintyg.

Alla våra utbildare har en bakgrund inom akutsjukvård eller räddningstjänst, med lång erfarenhet av praktiskt arbete i akuta situationer.

Utbildningen omfattar 2 h och innehåller följande:

  • Kontroll av livstecken
  • Medvetslöshet – stabilt sidoläge
  • Larma
  • Utföra hjärt-lungräddning (barn)
  • Åtgärder vid luftvägsstopp (barn)

Fler utbildningar inom samma ämne:

Säker Kompetens utbildning

HLR Komplett

Grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning för både vuxna och barn, som även innefattar luftvägsstopp och stabilt sidoläge. Vi lär dig att förstå och tillgodose

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Brand och sjukvård

Det kan handla om sekunder. Avgörande för liv eller död. Genom att höja kunskapsnivån och öka beredskapen för oförutsedda händelser – skapar vi handlingskraft och

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

HLR Vuxen

Grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning som även innefattar luftvägsstopp och stabilt sidoläge. Lär dig att utföra en effektiv hjärt- och lungräddning som kan rädda

Läs mer »

Andra utbildningar som kan vara intressanta:

Säker Kompetens utbildning

Alkohol och narkotika

Droger kan finnas överallt, även bland dina gäster, kunder eller på din arbetsplats. Genom utbildning blir du bättre på att upptäcka och möta drogpåverkade människor

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Brand och sjukvård

Det kan handla om sekunder. Avgörande för liv eller död. Genom att höja kunskapsnivån och öka beredskapen för oförutsedda händelser – skapar vi handlingskraft och

Läs mer »

Behov av utbildning? Kontakta oss!

Har du behov av utbildningar eller föreläsningar inom området Trygghet och säkerhet eller inom något av våra andra utbildningsområden?

Vi tar gärna en dialog kring era behov och kan ge er förslag på lämpliga utbildningsinsatser.