Grundläggande brand – Heldag

Grundläggande brand – Heldag

Utbildningen ”Grundläggande brand – heldag” syftar till att skapa förståelse för brandrisker på den aktuella arbetsplatsen och öka deltagarnas förmåga att agera vid en brand.

Innehållet anpassas efter er verksamhet och dess risker och därmed unika behov. Vi behandlar både aktivt och passivt brandskydd utifrån ert systematiska brandskyddsarbete. Utöver grundläggande teori kring brandförlopp, brandrisker och prioriteringar vid eldsvåda, innefattas även praktiska moment såsom släckning med handbrandsläckare samt brand i kläder.

Alla våra instruktörer har lång erfarenhet av arbete inom räddningstjänst och utbildar utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt för effektiv inlärning.

Utbildningen innehåller följande:

  • Brandteori och brandrisker
  • Stressreaktioner
  • Alarmering och utrymning
  • Regler och ansvar
  • Brandförebyggande arbete
  • Organisation
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  • Praktiska moment med släckutrustning

Fler utbildningar inom samma ämne:

Säker Kompetens utbildning

Grundläggande brand – Halvdag

Utbildningen ”Grundläggande brand – halvdag” syftar till att skapa förståelse för brandrisker och öka deltagarnas förmåga att agera vid en brand. Utöver grundläggande teori kring

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

HLR Komplett

Grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning för både vuxna och barn, som även innefattar luftvägsstopp och stabilt sidoläge. Vi lär dig att förstå och tillgodose

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Sjukvård – L-ABCDE

Grundutbildning i första hjälpen utifrån konceptet L-ABCDE (Location, Aireays, Circulation, Disability, Exposure) som syftar till att ge deltagarna en bättre förmåga att hantera olycks- och

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Brand och sjukvård

Det kan handla om sekunder. Avgörande för liv eller död. Genom att höja kunskapsnivån och öka beredskapen för oförutsedda händelser – skapar vi handlingskraft och

Läs mer »

Andra utbildningar som kan vara intressanta:

Säker Kompetens utbildning

Alkohol och narkotika

Droger kan finnas överallt, även bland dina gäster, kunder eller på din arbetsplats. Genom utbildning blir du bättre på att upptäcka och möta drogpåverkade människor

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Brand och sjukvård

Det kan handla om sekunder. Avgörande för liv eller död. Genom att höja kunskapsnivån och öka beredskapen för oförutsedda händelser – skapar vi handlingskraft och

Läs mer »

Behov av utbildning? Kontakta oss!

Har du behov av utbildningar eller föreläsningar inom området Trygghet och säkerhet eller inom något av våra andra utbildningsområden?

Vi tar gärna en dialog kring era behov och kan ge er förslag på lämpliga utbildningsinsatser.