Sjukvård – L-ABCDE

Sjukvård – L-ABCDE

Grundutbildning i första hjälpen utifrån konceptet L-ABCDE (Location, Aireays, Circulation, Disability, Exposure) som syftar till att ge deltagarna en bättre förmåga att hantera olycks- och sjukdomsfall.

Utbildningen ger en inblick i hur man ska bete sig på en skadeplats och deltagarna får lära sig att prioritera samt hur man på ett strukturerat sätt undersöker den skadade. I utbildningen ingår åtgärder vid luftvägsstopp, stabilt sidoläge, användande av olika typer av förband samt åtgärder vid vanliga allvarliga sjukdomar. Teori varvas med praktiska moment för att involvera och engagera deltagarna.

Alla våra utbildare har en bakgrund inom akutsjukvård eller räddningstjänst, med lång erfarenhet av praktiskt arbete i akuta situationer.

Utbildningen omfattar 3 h och innehåller följande:

  • Agera på en skadeplats
  • Larma
  • Stabilt sidoläge
  • Använda förband
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Allvarliga sjukdomar

Fler utbildningar inom samma ämne:

Säker Kompetens utbildning

HLR Barn

Grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning för barn mellan 0-18 år, som även innefattar luftvägsstopp och stabilt sidoläge. Vi lär dig att förstå och tillgodose

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

HLR Vuxen

Grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning som även innefattar luftvägsstopp och stabilt sidoläge. Lär dig att utföra en effektiv hjärt- och lungräddning som kan rädda

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Grundläggande brand – Halvdag

Utbildningen ”Grundläggande brand – halvdag” syftar till att skapa förståelse för brandrisker och öka deltagarnas förmåga att agera vid en brand. Utöver grundläggande teori kring

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Grundläggande brand – Heldag

Utbildningen ”Grundläggande brand – heldag” syftar till att skapa förståelse för brandrisker på den aktuella arbetsplatsen och öka deltagarnas förmåga att agera vid en brand.

Läs mer »

Andra utbildningar som kan vara intressanta:

Säker Kompetens utbildning

Alkohol och narkotika

Droger kan finnas överallt, även bland dina gäster, kunder eller på din arbetsplats. Genom utbildning blir du bättre på att upptäcka och möta drogpåverkade människor

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Brand och sjukvård

Det kan handla om sekunder. Avgörande för liv eller död. Genom att höja kunskapsnivån och öka beredskapen för oförutsedda händelser – skapar vi handlingskraft och

Läs mer »

Behov av utbildning? Kontakta oss!

Har du behov av utbildningar eller föreläsningar inom området Trygghet och säkerhet eller inom något av våra andra utbildningsområden?

Vi tar gärna en dialog kring era behov och kan ge er förslag på lämpliga utbildningsinsatser.