Ansvarsfull alkoholservering

Ansvarsfull alkoholservering

På ett serveringsställe måste det enligt Alkohollagen råda god ordning och nykterhet. Tillståndshavaren bör därför jobba aktivt med ansvarsfull alkoholservering. Dels för att undvika sanktioner, dels för att skapa en trygg och trevlig stämning som i slutändan kan detta leda till bättre lönsamhet.

Ansvarsfull alkoholservering är en heldagsutbildning för serveringspersonal som Säker Kompetens genomför i samarbete med kommunala handläggare och Polismyndigheten.

Alkoholens medicinska effekter

Vi förklarar hur alkohol påverkar kroppen medicinskt och hur serveringspersonal med rätt kunskap kan förutse hur alkoholkonsumtion sannolikt kan påverka en gäst. Exempelvis kan intag av mat och lättdrycker minska riskerna för överkonsumtion av alkohol.

Alkohollagen

Utbildningen behandlar de viktigaste delarna i den svenska alkohollagstiftningen, med fokus på servering av alkoholdrycker. Vi arbetar enligt ”Toftahillmodellen” som innebär att en föreläsare leder utbildningen tillsammans med kommunala alkoholhandläggare och en representant från Polismyndigheten. Målet är att restaurangbransch och tillsynsmyndigheter ska få en bättre samsyn kring hur Alkohollagen kan användas i praktiken.

Under utbildningen varvas föreläsning med diskussioner och filmer. Detta för att involvera kursdeltagarna och skapa en insikt om att ansvarsfull alkoholservering är en viktig del för att skapa en trygg, trevlig och lönsam nöjesmiljö.

Fler utbildningar inom samma ämne:

Säker Kompetens utbildning

Alkohollagen i praktiken

På ett serveringsställe måste det enligt Alkohollagen råda god ordning och nykterhet. Tillståndshavaren bör därför jobba aktivt med ansvarsfull alkoholservering. Dels för att undvika sanktioner,

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Alkohol och narkotika

Droger kan finnas överallt, även bland dina gäster, kunder eller på din arbetsplats. Genom utbildning blir du bättre på att upptäcka och möta drogpåverkade människor

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Narkotika i nöjesmiljö

Att hantera narkotikapåverkade personer på serveringsstället – är för många förenat med osäkerhet och rädsla. Med rätt kompetens får du större möjligheter att upptäcka narkotikapåverkan

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Narkotika och ungdomar

Att möta narkotikapåverkade personer är för många förenat med osäkerhet och rädsla. Att kunna se och förstå narkotikabruk är ofta en förutsättning för att kunna

Läs mer »

Andra utbildningar som kan vara intressanta:

Säker Kompetens utbildning

Alkohol och narkotika

Droger kan finnas överallt, även bland dina gäster, kunder eller på din arbetsplats. Genom utbildning blir du bättre på att upptäcka och möta drogpåverkade människor

Läs mer »
Säker Kompetens utbildning

Brand och sjukvård

Det kan handla om sekunder. Avgörande för liv eller död. Genom att höja kunskapsnivån och öka beredskapen för oförutsedda händelser – skapar vi handlingskraft och

Läs mer »

Behov av utbildning? Kontakta oss!

Har du behov av utbildningar eller föreläsningar inom området Trygghet och säkerhet eller inom något av våra andra utbildningsområden?

Vi tar gärna en dialog kring era behov och kan ge er förslag på lämpliga utbildningsinsatser.