Förebygg radikalisering - heldag

Kortfattat

MÅLGRUPP

Medarbetare som i sitt arbete möter ungdomar och unga vuxna, samt deras chefer

OMFATTNING

Heldag

PRIS

Kontakta oss för offert

Förebygg radikalisering - heldag

Utbildningen innehåller resonemang kring grundläggande begrepp såsom yttrandefrihet, demokrati och extremism. Vi fördjupar oss i radikaliseringsprocessen, våldsbejakande miljöer, riskfaktorer, skyddsfaktorer, indikatorer, symboler/attribut samt förebyggande arbete. Innehållet skräddarsys efter kundens behov och utifrån en lokal kontext och problembild. 

Deltagarna får ökad kunskap inom våldsbejakande höger- och vänsterextremism samt religiös extremism. Vi balanserar resonemang kring förhållningssätt i mötet med individen, med konkreta förslag på förebyggande arbete och råd för hur man kan upptäcka och förebygga radikalisering utifrån sin yrkesroll.

Utbildningen riktar sig i huvudsak till de medarbetare som i sitt arbete möter ungdomar och unga vuxna, samt deras chefer. Exempelvis personal som arbetar inom socialtjänst, skola, arbetsmarknad, integration eller inom andra förebyggande verksamheter.

Under dagen kommer kursdeltagarnas kompetens och erfarenhet att utnyttjas och syftet är att öka medvetenheten och höja den grundläggande kunskapen. Under vissa moment kommer deltagarna att delas upp i mindre grupper för öka involveringen och för att stimulera bra diskussioner med ett lokalt perspektiv.

Innehåll

Yttrandefrihet/demokrati
Extremism
Radikaliseringsprocessen
Våldsbejakande miljöer
Riskfaktorer
Förebyggande arbete
Symboler/attribut
Skyddsfaktorer
Indikatorer
Specifika våldsbejakande miljöer
Lokal problembild
Personrelaterade indikatorer
Bemötande

Utbildare

Föreläsare och utbildare är Andreas Ring som har en bakgrund med över 10 års arbete inom polisen. Andreas har bland annat tjänstgjort som närpolis, utredare, underrättelsesamordnare och som chef för brottsförebyggande verksamhet. Han är utbildad instruktör i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering.

Andreas har representerat svensk polis i RAN-POL, vilket är ett nätverk direkt underställt EU-kommissionen som sprider goda exempel på praktiskt arbete för att förebygga våldsfrämjande extremism.

Han är dessutom utbildad förundersökningsledare och har under flera år ingått i konceptet SPT (särskild polistaktik) som ofta tas i anspråk vid manifestationer och större händelser.

Med ett stort engagemang och med ett brinnande intresse för trygghetsskapande arbete, vill Andreas sprida kunskap för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle som tydligt tar avstånd från brottslighet och som har förmågan att upptäcka radikaliserade individer och avbryta attentat. På ett mycket ödmjukt och pedagogiskt sätt gör han den komplexa problematiken lättare att förstå. Hans motto är att ”konkretisera, utan att stigmatisera”.

Be om en offert!

Fyll i dina uppgifter här nedanför så kontaktar vi dig så snart vi kan.

 

Säker Kompetens

Vi vill gärna ge er en tydlig prisuppgift. Välj den utbildning ni är intresserad av i rullisten och beskriv gärna vad ni efterfrågar, exempelvis antal kursdeltagare och när i tiden ni önskar genomförande.