Förebygg radikalisering - halvdag

Kortfattat

MÅLGRUPP

medarbetare som i sitt arbete möter ungdomar och unga vuxna, samt deras chefer

OMFATTNING

Halvdag

PRIS

Kontakta oss för offert

Förebygg radikalisering - halvdag

Utbildningen innehåller resonemang kring grundläggande begrepp såsom yttrandefrihet, demokrati och extremism. Vi fördjupar oss i radikaliseringsprocessen, våldsbejakande miljöer, riskfaktorer samt skyddsfaktorer. Innehållet anpassas efter kundens behov och till viss del utifrån en lokal kontext och problembild. Deltagarna får kännedom om våldsbejakande höger- och vänsterextremism samt religiös extremism. Innehållet är likt heldagsutbildningens, men vissa delar såsom indikatorer, symboler och attribut berörs i mindre utsträckning.

Utbildningen riktar sig i huvudsak till de medarbetare som i sitt arbete möter ungdomar och unga vuxna, samt deras chefer. Exempelvis personal som arbetar inom socialtjänst, skola, arbetsmarknad, integration eller inom andra förebyggande verksamheter.

Halvdag

Yttrandefrihet/demokrati
Extremism
Radikaliseringsprocessen
Våldsbejakande miljöer
Riskfaktorer
Förebyggande arbete
Symboler/attribut
Skyddsfaktorer
Indikatorer
Specifika våldsbejakande miljöer

 

Föreläsare

Föreläsare och utbildare är Andreas Ring som har en bakgrund med över 10 års arbete inom polisen. Andreas har bland annat tjänstgjort som närpolis, utredare, underrättelsesamordnare och som chef för brottsförebyggande verksamhet. Han är utbildad instruktör i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering.

Andreas har representerat svensk polis i RAN-POL, vilket är ett nätverk direkt underställt EU-kommissionen som sprider goda exempel på praktiskt arbete för att förebygga våldsfrämjande extremism.

Han är dessutom utbildad förundersökningsledare och har under flera år ingått i konceptet SPT (särskild polistaktik) som ofta tas i anspråk vid manifestationer och större händelser.

Med ett stort engagemang och med ett brinnande intresse för trygghetsskapande arbete, vill Andreas sprida kunskap för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle som tydligt tar avstånd från brottslighet och som har förmågan att upptäcka radikaliserade individer och avbryta attentat. På ett mycket ödmjukt och pedagogiskt sätt gör han den komplexa problematiken lättare att förstå. Hans motto är att ”konkretisera, utan att stigmatisera”.

Be om en offert!

Fyll i dina uppgifter här nedanför så kontaktar vi dig så snart vi kan.

 

Säker Kompetens

Vi vill gärna ge er en tydlig prisuppgift. Välj den utbildning ni är intresserad av i rullisten och beskriv gärna vad ni efterfrågar, exempelvis antal kursdeltagare och när i tiden ni önskar genomförande.