Förebygg radikalisering - föreläsning

Kortfattat

MÅLGRUPP

OMFATTNING

1.5-3 timmar

PRIS

Kontakta oss för offert

Förebygg radikalisering - föreläsning

Föreläsningen syftar till att öka medvetenheten om och höja kunskapen kring våldsbejakande extremism utifrån ett mer allmänt perspektiv. Vi behandlar begreppen yttrandefrihet, demokrati och extremism, och resonerar kring hur radikaliseringsprocessen kan se ut. Under föreläsningen kommer vi att ge en kort beskrivning av de våldsbejakande miljöerna och beröra riskfaktorer och förebyggande arbete. Föreläsningen lämpar sig väl för ett större antal åhörare.

Innehåll

Yttrandefrihet/demokrati
Extremism
Radikaliseringsprocessen
Våldsbejakande miljöer
Riskfaktorer
Förebyggande arbete

Föreläsare

Föreläsare och utbildare är Andreas Ring som har en bakgrund med över 10 års arbete inom polisen. Andreas har bland annat tjänstgjort som närpolis, utredare, underrättelsesamordnare och som chef för brottsförebyggande verksamhet. Han är utbildad instruktör i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering.

Andreas har representerat svensk polis i RAN-POL, vilket är ett nätverk direkt underställt EU-kommissionen som sprider goda exempel på praktiskt arbete för att förebygga våldsfrämjande extremism.

Han är dessutom utbildad förundersökningsledare och har under flera år ingått i konceptet SPT (särskild polistaktik) som ofta tas i anspråk vid manifestationer och större händelser.

Med ett stort engagemang och med ett brinnande intresse för trygghetsskapande arbete, vill Andreas sprida kunskap för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle som tydligt tar avstånd från brottslighet och som har förmågan att upptäcka radikaliserade individer och avbryta attentat. På ett mycket ödmjukt och pedagogiskt sätt gör han den komplexa problematiken lättare att förstå. Hans motto är att ”konkretisera, utan att stigmatisera”.

Be om en offert!

Fyll i dina uppgifter här nedanför så kontaktar vi dig så snart vi kan.

 

Säker Kompetens

Vi vill gärna ge er en tydlig prisuppgift. Välj den utbildning ni är intresserad av i rullisten och beskriv gärna vad ni efterfrågar, exempelvis antal kursdeltagare och när i tiden ni önskar genomförande.