Krogkontroll

Det är ingen hemlighet att våld i offentlig miljö och andra brott är högt representerade i Sveriges krogmiljö idag. Därför är det viktigt att du som krögare och medarbetare ser till att ert serveringsställe håller en hög servicenivå och arbetar utefter Alkohollagen på ett bra sätt.

Säker Kompetens har medarbetare med många års arbete av operativt polisarbete i krogmiljö. Vi ser ett starkt samband mellan högt servicetänk och säkerhet. Många krogar som vi samarbetar med, har genom sitt aktiva arbete skapat en bättre arbetsmiljö för sina anställda och samtidigt ökat omsättningen och förbättrat sitt goda rykte. Vi belyser de eventuella problemområden som finns i verksamheten och ser till att er personal arbetar professionellt utifrån alkohollagen kombinerat med ett högt säkerhetstänk. För oss är det gästernas upplevelse på krogen som ligger i fokus och vi hjälper gärna er att skapa en trygg och trevlig stämning på er krog.

 

Hur jobbar Säker Kompetens i samband med ett krogbesök?

Vårt syfte med krogbesöket är att se över eventuella problem som krögaren upplever på krogen och upptäcka eventuella risker eller lagöverträdelse.
Tillsammans med organisationen lägger vi upp en plan för hur besöket ska gå till väga. Säker Kompetens arbetar både med dolda och öppna besök, och kan göra en kombination av båda under samma besök.

 

Vi tittar exempelvis på miljön utanför krogen, service vid entrén, gästernas berusningsnivå, stämning och ordningsläge i serveringslokalen, servicenivå inne på serveringsstället och även personalliggaren om så önskas. Vi är noga med att direkt återkoppla till krögaren eller serveringsansvarig vid uppenbara brister.

 

Vi tittar extra noga på hur personalen arbetar utifrån Alkohollagen och ger feedback till krögaren oavsett om det vi ser är bra eller i det fall något behöver förändras.
Efter besöket skickar vi en besöksrapport med en sammanställning av eventuella brister och med förslag på hur organisationen på ett bra sätt kan förändra och förbättra verksamheten.

 

Vårt mål är att genom ökad medvetenhet och högre servicenivå, höja er omsättning och skapa en attraktiv krog- och nöjesmiljö för såväl gäster som personal!

Be om en offert!

Fyll i dina uppgifter här nedanför så kontaktar vi dig så snart vi kan.

 

Säker Kompetens

Vi vill gärna ge er en tydlig prisuppgift. Välj den utbildning ni är intresserad av i rullisten och beskriv gärna vad ni efterfrågar, exempelvis antal kursdeltagare och när i tiden ni önskar genomförande.